Arrow
Arrow
Slider

Bwyta

Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn am fwyd, ac yn arbennig am gynnyrch o’r safon gorau sydd ar gael yn lleol. Bydd ein bwyd yn cael ei baratoi a’i goginio’n ffres gan ein Prif Ben-gogydd James, a bydd ein bwydlen ar y bwrdd du yn newid yn rheolaidd yn ôl y cynnyrch tymhorol sydd ar gael.

Bydd ein bwydlenni’n arddangos doniau ein Pen-gogyddion, gan gynnwys rhai o ffefrynnau traddodiadol bwyd y dafarn a chinio rhost traddodiadol bob dydd Sul. Mae James yn frwdfrydig am goginio ac yn meddu ar sgiliau ardderchog. Yn sgil hynny, ynghyd â’r ffaith ein bod yn defnyddio’r cynhwysion gorau y gallwn, mae ein bwyd o’r ansawdd gorau.

Gallwch weld y fwydlen bresennol yma.

Amseroedd Bwyta

Mae cinio ar gael o Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn rhwng 12.00yp a 2.00yp.

Mae swper nos ar gael o Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn rhwng 6.00yh and 9.00yh.

Mae cinio Dydd Sul ar gael rhwng 12.00yp and 4.30yp.

Nodwch rydym wedi cau ar gyfer bwyd ar dydd Llun.

Ffoniwch ar 01239 841200 i sicrhau bwrdd.

Anghenion Arbennig
Os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig o ran deiet, rhowch wybod inni.