previous arrow
next arrow

Slider

Bwyta

Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn am fwyd, ac yn arbennig am gynnyrch o’r safon gorau sydd ar gael yn lleol. Bydd ein bwyd yn cael ei baratoi a’i goginio’n ffres gan Prif Ben-gogydd, a bydd ein bwydlen ar y bwrdd du yn newid yn rheolaidd yn ôl y cynnyrch tymhorol sydd ar gael.

Bydd ein bwydlenni’n arddangos doniau Pen-gogyddion, gan gynnwys rhai o ffefrynnau traddodiadol bwyd y dafarn a chinio rhost traddodiadol bob dydd Sul. Ein prif ben-gogydd yn frwdfrydig am goginio ac yn meddu ar sgiliau ardderchog. Yn sgil hynny, ynghyd â’r ffaith ein bod yn defnyddio’r cynhwysion gorau y gallwn, mae ein bwyd o’r ansawdd gorau.

Amseroedd bwyta

(Mae rhaid archebu bwrdd - tu allan yn unig)

Cinio Nos - o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 5yh i 9th (archeb olaf am bwrdd, 8yh)

Cinio - ar dydd Gwener & Sadwrn o 12yp i 3yp (archeb olaf am bwrdd, 2yp)

Cinio dydd Sul - gweini o 12yp i 4yp (archeb olaf am bwrdd, 3yp)

Wedi cau nos Sul

 

Dylech archebu lle, felly ffoniwch ar 01239 841200 i gadw bwrdd.

 

Deietau arbennig

Byddem wrth ein boddau darparu ar gyfer eich anghenion dietegol arbennig, ac mae nifer o opsiynnau Llysieuol, fegan ac opsiynau di-glwten i ddewis o'n bwydlen ddyddiol a'r prydau arbennig.

Bydd angen i chi roi gwybod i ni beth yw'r rhain pan fyddwch chi'n archebu.

Diod

Gallwch hefyd ddewis o blith amrywiaeth o ddewisiadau coffi a wnaed o ffa coffi ffres gan gynnwys americano, cappuccino, latte a espresso.

Rydym hefyd yn gweini cinio a prydau nos, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o gynigion arbennig drwy gydol y mis. Darllenwch fwy ar ein tudalen Bwyta.