previous arrow
next arrow
Slider

Bwyta

Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn am fwyd, ac yn arbennig am gynnyrch o’r safon gorau sydd ar gael yn lleol. Bydd ein bwyd yn cael ei baratoi a’i goginio’n ffres gan Prif Ben-gogydd Joe, a bydd ein bwydlen ar y bwrdd du yn newid yn rheolaidd yn ôl y cynnyrch tymhorol sydd ar gael.

Bydd ein bwydlenni’n arddangos doniau Pen-gogyddion, gan gynnwys rhai o ffefrynnau traddodiadol bwyd y dafarn a chinio rhost traddodiadol bob dydd Sul. Mae Joe yn frwdfrydig am goginio ac yn meddu ar sgiliau ardderchog. Yn sgil hynny, ynghyd â’r ffaith ein bod yn defnyddio’r cynhwysion gorau y gallwn, mae ein bwyd o’r ansawdd gorau.

Amseroedd Bwyta

Mae cinio ar gael o Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn rhwng 12.00yp a 2.00yp.

Mae swper nos ar gael o Dydd Llun i Ddydd Sadwrn rhwng 6.00yh and 9.00yh.

Mae cinio Dydd Sul ar gael rhwng 12.00yp and 2.30yp.

Ffoniwch ar 01239 841200 i sicrhau bwrdd.

Anghenion Arbennig
Os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig o ran deiet, rhowch wybod inni.