Bwyta

[smartslider3 slider=4]

Bwyta

Rydyn ni’n teimlo’n frwd iawn am fwyd, ac yn arbennig am gynnyrch o’r safon gorau sydd ar gael yn lleol. Bydd ein bwyd yn cael ei baratoi a’i goginio’n ffres gan Prif Ben-gogydd Joe, a bydd ein bwydlen ar y bwrdd du yn newid yn rheolaidd yn ôl y cynnyrch tymhorol sydd ar gael.

Bydd ein bwydlenni’n arddangos doniau Pen-gogyddion, gan gynnwys rhai o ffefrynnau traddodiadol bwyd y dafarn a chinio rhost traddodiadol bob dydd Sul. Mae Joe yn frwdfrydig am goginio ac yn meddu ar sgiliau ardderchog. Yn sgil hynny, ynghyd â’r ffaith ein bod yn defnyddio’r cynhwysion gorau y gallwn, mae ein bwyd o’r ansawdd gorau.

Amseroedd bwyta

Gweinir cinio dydd Sadwrn i ddydd Sul rhwng 12.00 ganol dydd tan 2.30pm.

Gweinir cinio 7 diwrnod yr wythnos-dydd Mawrth i dydd Sadwrn rhwng 5.30pm a 8pm.

Gweinir cinio dydd Sul traddodiadol rhwng 12.00 ganol dydd a 2.30pm.

Dylech archebu lle, felly ffoniwch ar 01239 841200 i gadw bwrdd.

Santes Dwynwen & Diwrnod San Ffolant

Lawrlwythwch y bwydlen wrth clicio fan hyn. Mae'r bwydlen ar gael ar Ionawr 25ain, ac hefyd Chwefror 14ed. Mae archebu bwrdd yn bwysig iawn, mi fydd hi'n brysyr!

Deietau arbennig

Byddem wrth ein boddau darparu ar gyfer eich anghenion dietegol arbennig, ac mae nifer o opsiynnau Llysieuol, fegan ac opsiynau di-glwten i ddewis o'n bwydlen ddyddiol a'r prydau arbennig. Byddwn ni yn cyflwyno nosweithiau bwyta fegan a llysieuol o mis Mawrth 2019, felly edrychwch ar ein tudalen Facebook am ragor o fanylion.

Bydd angen i chi roi gwybod i ni beth yw'r rhain pan fyddwch chi'n archebu.

Diod

Gallwch hefyd ddewis o blith amrywiaeth o ddewisiadau coffi a wnaed o ffa coffi ffres gan gynnwys americano, cappuccino, latte a espresso.

Rydym hefyd yn gweini cinio a prydau nos, yn ogystal â chynnig amrywiaeth o gynigion arbennig drwy gydol y mis. Darllenwch fwy ar ein tudalen Bwyta.

Notice

"Burger & A Beer Night" every Thursday from April 21st to June 30th - try one of our delicious, beef steak, chicken breast, lamb & mint or veggie bean burgers with a free drink!

Sample Lunch & Dinner menu's are on the "Eat & Drink" page via drop downs

To reserve a table please close this box by ticking in the top right hand corner and use the booking form