Amdan

[smartslider3 slider=3]

Amdanom

Mae’r Nags Head yn dafarn annibynnol ac yn cael ei redeg gan Dewi a Jacqui Davies a ddaeth adref i Gymru o Loegr yn 2003 i gymryd yr awenau yn y busnes teulu buddugol o’r enw Bythynnod Clydey.

Cafodd Dewi ei eni yn Gorseinon ger Abertawe a Jacqui yn swydd Gaerhirfryn. Maent wedi hen ystyried Sir Benfro fel eu cartref, a phan wnaethant gamu drwy’r drws am y tro cyntaf yn y Nags Head, yr oeddent mewn cariad ag ef ac maent yn edrych ymlaen yn eiddgar at ei fabwysiadu a’i wneud yn brosiect nesaf sy’n newid ei fywyd.

Mae Cymreictod a “lleol” yn bwysig iawn i’r ddau ohonynt. Mae Dewi yn siarad Cymraeg ac mae Jacqui yn dysgu’r iaith:- mae ganddynt dri o blant Tomos, Dafydd a Catrin i gyd yn siarad Cymraeg hefyd.

Maent yn angerddol am ddarparu gwasanaeth a chroeso sy’n gwneud i bobl deimlo’n arbennig ac yn darparu gofal da.

Caiff y gegin ei rhedeg gan ein prif gogydd, Joseph Jones, gyda chefnogaeth ei dîm cegin talentog. Mae tîm blaen y tŷ yn cael ei redeg gan Darcy Hawker, a’r bar gan Zoe Noble, sydd, ynghyd â’r perchnogion, yn angerddol i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf i chi.