Croeso i'r Nags Head, Abercych

Profwch ein ystod eang o gwrw iawn lleol, a gwinoedd cain yn y bar, neu mwynhewch gwyliau fach.

Mwynhewch bryd hamddenol gyda ni

Dewch i fwynhau pryd hamddenol yn ein tafarn gynnes, draddodiadol yma yn mwynder Cwmcych yn Mhenfro.

Arhoswch efo ni

Mae gennym 4 ystafell wely en-suite – rydym am i chi deimlo’n gwbl gartrefol a chyfforddus pan y dowch i aros gyda ni.

Cwrw Traddodiadol

Cymerwch hoe fach wedi taith gerdded neu feicio egnïol, neu ymlaciwch gyda phapur newydd neu gylchgrawn wrth fwynhau cwrw da.

Croeso i’r Nag’s Head

Bwyta

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau bwyta, gan gynnwys Llysieuol, Figan a di-glwten – pob un ohonynt wedi’u rhestru ar ein bwydlen.

Cysgu

Arhoswch gyda ni yn un o’n 4 ystafell gwely a brecwast i fwynhau’r cyfan sydd gan yr ardal leol i’w gynnig.

Yfed

Rydym yn falch o fedru gweini detholiad eang o gwrw, gwinoedd a gwirodydd, diodydd ysgafn a choffi yma yn y Nags Head.

Mae tafarn y Nag’s Head Inn yn fusnes teuluol, sy’n cynnig ystafelloedd cyfforddus a bwyd Gastro bendigedig, ar lan afon. Mae’n gyfoethog o hanes ac wedi ei leoli yn yr hudolus Cwmcych ger Rhaeadr Cenarth dim ond 10 milltir o Fynyddoedd y Preseli a Bae Ceredigion gyda’i thraethau euraidd godidog.

Cewch Groeso Cymreig cynhesaf o’r eiliad y camwch trwy’r drws, boed hynny i fwynhau pryd o fwyd cartref blasus gyda theulu a ffrindiau, i flasu un o’n cwrw lleol hyfryd wrth danllwyth o dân coed neu G&T bach yn ein gardd gwrw braf wrth lan yr afon.

Mae ein hystafelloedd ensuite yn cynnig encil croesawus neu fan cychwyn perffaith i archwilio hyfrydwch Gorllewin Cymru.

Mae ein hadolygiadau’n dweud …

R

Cig eidion Cymreig blasus i ginio dydd Sul

R

Bwyd tafarn gwych, awyrgylch hyfryd

R

Bwyd, gwasanaeth a chroeso o’r radd flaenaf

R

Bwyd Figan a Llysieuol anhygoel

Bar & Bwyty

Mwynhewch swyn a chymeriad tafarn wledig draddodiadol, gyda thrawstiau derw, lloriau llechi gwreiddiol a thanau coed.
Rydym yn gweini bwyd cartref blasus, gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Dewiswch eistedd y tu mewn – naill ai yn ein bar neu’n bwyty, neu du allan yn ein gardd gwrw braf wrth lan yr afon.
Mae gennym ddewis o gwrw, seidr a jins lleol a dewis arbennig  o winoedd, sydd yn cyd-fynd yn berffaith a’n bwydlen amrywiol a phenigamp.

Ein Hystafelloedd

Mae ein llety gwely a brecwast 4* yn cynnwys 4 ystafell wely en-suite o ansawdd uchel yn  edrych allan dros afon Cuch a sydd wedi’u cynllunio’n gartrefol a chysurus. Rydym yn darparu noson gyfforddus o gwsg i chi yn ogystal â brecwast Cymraeg cartref blasus.

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni heddiw!