Cysgu

[smartslider3 slider=6]

Cysgu

Mae gennym dair ystafell ensuite sydd wedi’u haddurno’n chwaethus. Rydyn ni am ichi ymlacio a theimlo’n arbennig pan fyddwch chi’n dod i aros gyda ni. Does dim byd gwell na gwely cyfforddus ar ddiwedd y dydd, sy’n cynnwys dillad gwely moethus, a duvet a chlustogau meddal.

Mae gan bob un o’r ystafelloedd gyfleusterau gwneud te/coffi, teledu, sychwr gwallt, a mynediad am ddim i’r rhyngrwyd. Mae ystafell ymolchi fawr, sy’n cynnwys cawod, ym mhob ystafell. Cewch dyweli moethus a nwyddau ymolchi sy’n gyfan gwbl naturiol ac organig o gwmni lleol yng Nghastellnewydd Emlyn, sef ‘Conscious Skincare’.

Rydyn ni wedi  rhoi enwau cymeriadau o gainc gyntaf chwedlau’r Mabinogi ar y tair ystafell – Arawn, Pwyll a Rhiannon. Chwedl Pwyll Pendefig Dyfed yw’r gainc gyntaf sy’n sôn am Annwn yr arallfyd, byd paradwysaidd sy’n gysylltiedig a chartref y Tylwyth Teg yn y traddodiad Cymreig cynnar. Ac yng Nghlyn Cuch (Cwm Cych) y mae’r mynediad i’r arallfyd hwn, wrth Raeadr Ffynhonnau  (a elwir yn Rhaeadr Ffynnone yn lleol). Efallai  y byddai gennych ddiddordeb mewn darllen y chwedl tra byddwch yn aros yma.

Prisau

Pris yr ystafell am noson (gan gynnwys brecwast)
Dau berson: £95.00
Un person: £68.00

Nodwch: ni chaniateir ysmygu yn yr ystafelloedd

Cyrraedd a gadael

Cyrraedd ar ôl 4yp
Ymadael erbyn 10.00yb

Cysylltwch â ni os hoffech wneud trefniadau arbennig o ran amserau cyrraedd a gadael.

Brecwast

Rydyn ni’n defnyddio cynhwysion lleol ar gyfer brecwast. Gallwch ddewis o ffrwythau ffres, gan gynnwys iogyrt Cymreig, a’n ‘brecwast Cymreig llawn’.

Polisi canslo

Gofynnwn ichi roi rhybudd o 7 diwrnod o leiaf (dau ddiwrnod o leiaf sydd yn y telerau ac amodau) os bydd angen ichi ganslo. Ffoniwch 01239 841200.

Os byddwch yn canslo’n hwyr, mae gennym yr hawl i godi tâl fel y gwelwn orau. I ddarllen ein telerau ac amodau, cliciwch yma.

Anifieliaid anwes

Rydyn ni’n croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda i ardaloedd y bar. Ond, yn anffodus ni chaniateir anifeiliaid anwes yn yr ystafell fwyta na’r ystafelloedd gwely.

Archebwch Arlein

Notice

Closed On Sunday and Monday Evenings

Lunch served on Friday, Saturday and Sundays only

Dogs welcomed on outside grassed beer garden parasol tables only

To reserve a table please use booking form on this website