Cysgu

[smartslider3 slider=6]

Cysgu

Mae gennym dair ystafell ensuite sydd wedi’u haddurno’n chwaethus. Rydyn ni am ichi ymlacio a theimlo’n arbennig pan fyddwch chi’n dod i aros gyda ni. Does dim byd gwell na gwely cyfforddus ar ddiwedd y dydd, sy’n cynnwys dillad gwely moethus, a duvet a chlustogau meddal.

Mae gan bob un o’r ystafelloedd gyfleusterau gwneud te/coffi, teledu, sychwr gwallt, a mynediad am ddim i’r rhyngrwyd. Mae ystafell ymolchi fawr, sy’n cynnwys cawod, ym mhob ystafell. Cewch dyweli moethus a nwyddau ymolchi sy’n gyfan gwbl naturiol ac organig o gwmni lleol yng Nghastellnewydd Emlyn, sef ‘Conscious Skincare’.

Rydyn ni wedi  rhoi enwau cymeriadau o gainc gyntaf chwedlau’r Mabinogi ar y tair ystafell – Arawn, Pwyll a Rhiannon. Chwedl Pwyll Pendefig Dyfed yw’r gainc gyntaf sy’n sôn am Annwn yr arallfyd, byd paradwysaidd sy’n gysylltiedig a chartref y Tylwyth Teg yn y traddodiad Cymreig cynnar. Ac yng Nghlyn Cuch (Cwm Cych) y mae’r mynediad i’r arallfyd hwn, wrth Raeadr Ffynhonnau  (a elwir yn Rhaeadr Ffynnone yn lleol). Efallai  y byddai gennych ddiddordeb mewn darllen y chwedl tra byddwch yn aros yma.

Prisau

Pris yr ystafell am noson (gan gynnwys brecwast)
Dau berson: £95.00
Un person: £68.00

Nodwch: ni chaniateir ysmygu yn yr ystafelloedd

Cyrraedd a gadael

Cyrraedd ar ôl 4yp
Ymadael erbyn 10.00yb

Cysylltwch â ni os hoffech wneud trefniadau arbennig o ran amserau cyrraedd a gadael.

Brecwast

Rydyn ni’n defnyddio cynhwysion lleol ar gyfer brecwast. Gallwch ddewis o ffrwythau ffres, gan gynnwys iogyrt Cymreig, a’n ‘brecwast Cymreig llawn’.

Polisi canslo

Gofynnwn ichi roi rhybudd o 7 diwrnod o leiaf (dau ddiwrnod o leiaf sydd yn y telerau ac amodau) os bydd angen ichi ganslo. Ffoniwch 01239 841200.

Os byddwch yn canslo’n hwyr, mae gennym yr hawl i godi tâl fel y gwelwn orau. I ddarllen ein telerau ac amodau, cliciwch yma.

Anifieliaid anwes

Rydyn ni’n croesawu cŵn sy’n ymddwyn yn dda i ardaloedd y bar. Ond, yn anffodus ni chaniateir anifeiliaid anwes yn yr ystafell fwyta na’r ystafelloedd gwely.

Archebwch Arlein

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]