Hafan

The Nag’s Head Inn

Perchenogion y Nag’s Head yw gŵr a gwraig, Dewi & Jacqui Davies a fydd yn eich cyfarch gyda’r croeso cynhesaf o’r eiliad y byddwch yn camu i mewn.

Rydym yn cynnig Gwely a Brecwast gydag ystafelloedd cyfforddus, croesawgar, bwyd cartref traddodiadol, cwrw go iawn lleol o safon, a dewis rhagorol o winoedd a gwirodydd.

Ar ôl treulio’ch diwrnod yn archwilio’r cyffiniau godidog, gallwch orffen eich diwrnod â dewis o fwyd rhagorol oddi ar fwydlen dymhorol ein cogydd, gan ddefnyddio cynnyrch lleol o safon uchel mewn ffordd gyffrous. Ymlaciwch yn un o’n ystafelloedd cyfforddus, ensuite ac yna llenwch eich bol â brecwast llawn Cymraeg cyn llawenydd y diwrnod o’ch blaen.

Yn eistedd ar afon Cych sy’n rhedeg drwy’r hudol Cwm Cych ger Rhaeadrau Cenarth, mae’r Nags’s Head wedi ei leoli yn ddelfrydol ar ffin y 3 sir harddaf yng Nghymru – Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Dyma baradwys i gerddwyr a seiclwyr. O’r fan hon gallwch archwilio’r coetir gogoneddus, a troeon arbennig yn dafliad carreg o’n drws. Mae’r afonydd heddychlon Cych a Teifi, a’r corsydd wrth y warchodfa natur Cilgerran yn darparu’r amgylchedd delfrydol ar gyfer gweld y doreth o fywyd gwyllt. Mae golygfeydd syfrdanol o fynyddoedd hudol y Preseli, llwybr arfordirol godidog Sir Benfro, a’r traethau anhygoel ar hyd arfordir Sir Benfro a Cheredigion yn daith fer i ffwrdd, heb anghofio am hanes diddorol y cestyll hynafol yng Nghastellnewydd Emlyn, Cilgerran ac Aberteifi.

Petai eich bod yn hoff iawn o gerdded, beicio, pysgota neu ddim ond ymlacio mewn amgylchoedd godidog, dyma’r sylfaen ddelfrydol, a byddwn yn sicrhau ein bod yn gofalu amdanoch o ddifrif yn ystod eich arhosiad.

Notice

Closed On Sunday and Monday Evenings

Lunch served on Friday, Saturday and Sundays only

Dogs welcomed on outside grassed beer garden parasol tables only

To reserve a table please use booking form on this website