Eat Out to Help Out Scheme

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn cymryd rhan yn y cynllun “bwyta allan i helpu allan” a gyflwynwyd i gefnogi’r sector lletygarwch yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae hyn yn rhoi hawl i chi gael disgownt o 50% ar ddiodydd bwyd a diod meddal a brynwyd hyd at uchafswm o £10 y person ar ddydd Llun, dydd Mawrth neu ddydd Mercher yn ystod mis Awst.

Yn anffodus ni fyddwn yn gallu derbyn unrhyw tocynnau rhodd tra’n cymhwyso’r disgowntiau hyn ar y diwrnodau penodedig a nodir uchod.

Gadael Ymateb